سیستم تعیین BOD
سنسور اندازه گیری BOD
سیستم اندازه گیری BOD تک خانه
سیستم اندازه گیری BOD شش خانه بهمراه استیرر مخصوص
سیستم اندازه گیری BOD ده خانه بهمراه استیرر مخصوص
نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1396
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت اریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده خای غذایی TechnoFood