گواهینامه هاو تاییدیه ها
تصویر برخی از گواهینامه های نمایندگی شرکت های بین المللی معتبر که توسط آریو مدیا کسب شده است در این بخش نمایش داده شده است.برای مشاهده تصویر بزرگ روی هر گواهینامه کلیک کنید.
گواهینامه نمایندگی شرکت Delcon
گواهینامه نمایندگی شرکت Kern
گواهینامه نمایندگی شرکت T & D
گواهینامه نمایندگی شرکت R & R
گواهینامه نمایندگی شرکت Evermed
نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1396
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت اریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده خای غذایی TechnoFood