اخبار
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت آریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده های غذایی TechnoFood که در تاریخ 12 و 13 اسفند 1393 در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد.
نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1396
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت اریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده خای غذایی TechnoFood