اخبار
نمایشگاه عرب لب 2012
نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی (عرب لب) 7 فروردین 91 الی 10 فروردین 91 درامارات متحده عربی برگزار می گردد .
نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1396
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت اریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده خای غذایی TechnoFood