پمپ
Stainless steel barrel pump - discharge tube
OTAL hand pump made of PP
Drum pump for acids and alkalis
Flachmann - the compact jerrycan
LiquoFill filler, manual mode of operation
نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1396
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت اریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده خای غذایی TechnoFood