انواع ظروف آزمایشگاهی،گیره ها و رابط ها
Laboratory trays / spill throughs separate
Draining rack, wallmount
Titrating burette automatic
PVC industrial tubing
Tube nozzles, fixed, external thread
Water-jet pump
SnowPack dry ice machine
Desiccator
نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1396
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت اریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده خای غذایی TechnoFood