دستگاه هضم پروتئین
Series MBC
سیستم هضم. مناسب برای تعیین نیتروژن / پروتئین در نمونه های غذا، آب و روغن. با قابلت برنامه ریزی افزایش حرارت با شیب دلخواه.
نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1396
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت اریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده خای غذایی TechnoFood